We willen je informeren over de beëindiging van CJB Rijnland. Begin maart 2019 stuurden wij deze mail:

” Op onze algemene ledenvergadering van 18 februari j.l. is met meerderheid van de aanwezige leden besloten CJB Rijnland op te heffen. We zijn tot dit besluit gekomen door blijvende tegenvallende bezoekers- en ledenaantallen.

Volgens de statuten dienen we batig saldo aan te wenden voor vergelijkbare doelen. Aangezien CJB Rijnland als doel had mensen regionaal te verbinden en netwerken te bevorderen willen we andere netwerkclubs graag ondersteunen.

We zoeken regionale netwerkclubs die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We denken hierbij niet aan professionele netwerkorganisaties, maar meer aan netwerkclubs gerund door vrijwilligers.
We stellen het dan ook op prijs om jullie input te ontvangen zodat we een lijstje kunnen maken. We richten ons op ondersteuning van 4-6 netwerkclubs. Het bestuur van CJB Rijnland zal een weloverwogen keuze maken en jullie daarover informeren. We willen e.e.a. binnen 2 maanden afronden. Jullie kunnen je ideeën naar dit mailadres sturen. Graag ontvangen we de naam, website, contactpersoon en contactgegevens van de netwerkclub.” 

Op deze mail is goed gereageerd, en diverse doelen hebben zich aangemeld of zijn genomineerd. (aanmelden is dus niet meer mogelijk)

Tijdens onze ledenvergadering van 22 maart hebben de leden gestemd op alle doelen, en op basis daarvan zijn bedragen aan de netwerkclubs toegekend.

Deze netwerkclubs zijn inmiddels allemaal op de hoogte en de beloofde bedragen zijn inmiddels overgemaakt.

Hiermede komt Club Jonge Bedrijven Rijnland ten einde. We hebben als bestuur en leden mooie jaren meegemaakt, nieuwe mensen leren kennen.  Hartelijke dank voor jullie interesse, aanwezigheid, bijdragen en enthousiasme!
We netwerken allemaal vast weer verder bij een van de andere netwerken. Graag tot ziens!

Bestuur CJB Rijnland
Wouter, Michel, Dick, Erik
p.s. op verzoek is onze administratie in te zien.

Dit zijn de doelen die van ons een bijdrage hebben ontvangen:

Wijntje aan het Pleintje
Stichting Werk Vinden 2.0 Alphen
Open Coffee Alphen aan den Rijn
Business Café Koudekerk
Open Coffee 071
Netwerk ‘De Nieuwe Ronde’
Vrouw & Zaak
Businessclub Rijnstreek
Vrouwennetwerk Rijnstreek
Platform voor Ondernemers Oegstgeest
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Club Jonge Bedrijven Rijnland
info@cjbrijnland.nl